Våra tjänster

Jan Hultelid Revisionsbyrå AB bedriver revisionsverksamhet med säte i Fagersta. Kunderna finns i Mellansverige.

Revision

Lagstadgad granskning.

Redovisning

Registreringsarbete från bokföringsmaterial, boksluts- och årsredovisningsarbete.

Skattefrågor

Upprättande av deklarationer samt diverse skattefrågor kring företaget.

Konsultationer och ekonomisk rådgivning

Finansiella frågor, omstrukturering av företag, värdering av företag, budgets mm.

Planering och bolagsbildning

Rådgivning inför val av lämplig bolagsform, Vi hjälper till med planering, bolagsbildning.